Zimske šole v naravi se bodo udeležili prijavljeni učenci iz obeh programih. Izvedena bo v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Planica.