Dva predstavnika šole bosta na medobčinskem parlamentu predstavljala razmišljanja in ugotovitve, ki so jih učenci naše šole ugotovili na šolskem parlamentu.