Prevozi

PROMETNO- VARNOSTNI NAČRT

Vabljeni, da si ogledate in preberete prometno varnostni načrt:

Načrt šolskih poti OŠ Roje

PREVOZI IN VARSTVO VOZAČEV

Prevozi in varstvo vozačev se glede na aktualne potrebe lahko še spreminja v prvem tednu pouka!

Šolski avtobus vozi na relaciji Črni graben – Šentožbolt – Blagovica – Krašnja – Lukovica – Šentvid. Avtobus pripelje in odpelje otroke izpred šole, kjer jih ob prihodu pričakajo in ob odhodu pospremijo na avtobus dežurne učiteljice in varuhinje. Prevoznik je Arriva Kam-Bus d.d. Kamnik.

 

PRIHOD V ŠOLO ODHODI IZ ŠOLE
Trojane 6.45 Šola 13.40
Blagovica 6.56 Prevoje 13.49
Krašnja- vas 7.02 OŠ Brdo 14.00
Kompolje 7.03 Lukovica 14.05
Lukovica 7.08 Kompolje 14.07
Prevoje 7.11 Krašnja vas 14.09
Šola 7.20  Blagovica 14.12

 

Šolski kombibus vozi šofer – hišnik Tomaž Žargi. Prevozi potekajo v dogovoru s starši.

ODHODI IZ ŠOLE ODHODI DOMOV
I. vožnja Čas I. vožnja Čas
Odhod iz šole 6:15 Odhod iz šole 12:35
Velika voda 6.38 Dob 12:40
Peče 6:41 Radomlje 12:45
Gaberje 6:45 Mengeš 12:50
Moravče 6:50 Groblje 12:55
Žaga 6:56 Prihod v šolo 13:10
Brezje 7:00
Dob 1 7:06
Dob 2 7:08 II. vožnja čas
Količevo 7:09 Odhod iz šole 13:25
Prihod v šolo 7:16 Vir 13:31
II. vožnja čas Količevo 13:37
Odhod iz šole 7:18 Dob 13:39
Groblje 7:22 Selo 13:45
7:23 Moravče 13:54
Mengeš 7:28 Velika Voda 14:02
Radomlje 7:35 Peče 14:05
Domžale 7.40 Gaberje 14:10
Dragomelj 7.45 Prihod v šolo 14:35
Bišče 7.50  
Ihan 7.55
Domžale1 8.00
Prihod v šolo 8:05  

Za učence razredne stopnje in za učence predmetne stopnje je organizirano podaljšano bivanje oziroma varstvo od zaključka pouka pa do odhoda avtobusa, oziroma kombibusa.

 

VARNA POT V ŠOLO

Učenci, ki se vozite v šolo z avtobusom, bodite posebej previdni pri čakanju nanj, še posebej pri vstopanju in izstopanju.

Pred vstopom v prevozno sredstvo se ne prerivamo, vstopamo drug za drugim, tako tudi izstopamo.

Med vožnjo se primerno obnašamo (ne kričimo, sedimo na sedežih, imamo primeren odnos do inventarja).

Posebno pazimo na mlajše učence in vse, ki so potrebni pomoči.

Vedno več nesreč med otroki zahtevajo vožnje na kolesu s pomožnim motorjem in traktorjem. Tudi tu je potrebno upoštevati zakonske predpise – ustrezno znanje (izpit za vožnjo, zaščitna čelada).

Vozimo se le s tehnično brezhibnim kolesom, s čelado in opravljenim kolesarskim izpitom. Enako velja tudi za vožnjo s kolesom s pomožnim motorjem (mladostniki nad 14 let z opravljenim preizkusom znanja iz CPP).

Pri hoji ob slabi vidljivosti in v mraku nosimo kresničko.

Kjer ni pločnika, hodimo ob levem robu cestišča.

Cesto prečkamo po označenem prehodu ( zebra) in pred prečkanjem

vedno pogledamo na levo, na desno in še enkrat na levo.

Kjer ni urejenega prehoda za pešce, prečkamo vozišče na preglednem kraju.

Za varno pot v šolo ste poleg voznikov z vašimi nasveti otroku, odgovorni tudi vi starši.

 

(Skupno 269 obiskov, današnjih obiskov 1)