Dnevi dejavnosti v NIS

Dnevi dejavnosti

ŠPORTNI DNEVI

Razred Vsebina Kraj Datum
vsi Pohodni športni dan Gradiško jezero 20. 9. 2023
vsi Zimski športi dan Domžale 15. 1. 2024

6.-9. r NIS,

PPVI starejši

Planica Planica 21. 3. 2024
4. in 5. r NIS Šolar na smuči naknadno naknadno
vsi Atletsko tekmovanje Stadion Domžale 9. 4. 2024
vsi Plavanje Domžale/Kamnik 21. 6. 2024

KULTURNI DNEVI

Razred Vsebina Kraj Datum
vsi Obisk opere Ljubljana 12. 10. 2023
vsi Prednovoletni kino Domžale december
NIS, PPVI En pesnik je živel, iz Vrbe je bil Ljubljana

3.1. 2024

4. 1. 2024

PPVI Obeležitev kulturnega praznika Domžale 7. 2. 2024
1. triada NIS (do 4. razreda) Obisk Kulturnega doma Franca Bernika Domžale po urah

 NARAVOSLOVNI DNEVI

Razred Vsebina Kraj Datum
I. in II. triada NIS, PPVI, RO Učna pot blata mlake Radomlje 6. 10. 2023
vsi Planetarij Domžale 25. 1. 2024
vsi Arboretum Volčji Potok Radomlje 26. 4. 2024
III. triada NIS Krajinski park Strunjan Strunjan 16. 5. 2024

 TEHNIŠKI DNEVI

Razred Vrsta dejavnosti Datum
vsi Institut Jožef Stefan september
vsi  Prednovoletne delavnice 21. 11. 2023
vsi Obisk Ljubljanskega gradu in muzeja 17. 4. 2024
2 .in 3. triada NIS Tržiški muzej 22. 4. 2024

ŠOLE V NARAVI

Razred Vsebina Kraj Datum
9. r NIS Naravoslovna šola v naravi Valvasorjev dom 4. – 6. 10. 2023
po prijavah Zimska ŠVN CŠOD Planica 15. – 19. 1. 2024

5., 6. r NIS,

II. in III. stopnja PPVI

Letna ŠVN Debeli Rtič 27. – 31. 5. 2024

TEČAJI IN  DRUGE ŠOLSKE DEJAVNOSTI

Razred

Vrsta dejavnosti

Datum

NIS do 4. r, RO, starejši PPVI

Ogled predstav v KD F. Bernika – abonma

celo leto

vsi

Tradicionalni slovenski zajtrk

17. 11. 2023

vsi

Proslava ob dnevu samostojnosti

22. 12. 2023

po prijavah

Tečaj smučanja zimska šola v naravi

naknadno 

vsi

Čistilna akcija (ozaveščaje skrbi za okolje v okviru projekta EKOšola)

april

vsi

Učenje prve pomoči

naknadno

1. in 3. r NIS

Naučimo se plavati plavalni tečaj

naknadno

9. r NIS

Valeta

14. 6. 2024

vsi

Zaključna prireditev in proslava ob dnevu državnosti

24. 6. 2024

Razvojni vrtec pri OŠ Roje

Prilagojeni program z NIS

Posebni program VIZ

Dostopnost