Šolske potrebščine

Oglejte si sezname šolskih potrebščin za prihajajoče šolsko leto 2024/2025.

PROGRAM NIS

PROGRAM PPVI

HITRE POVEZAVE

Prehrana

Prehrana

Zaposleni

Prevoz

Najem prostorov

Urniki

e-učbeniki

Publikacija

Koledar

Šolska svetovalna in strokovna služba

Spletne učilnice

Uporabni obrazci

ŠOLSKI KOLEDAR

Prvi šolski dan se začne 1. septembra, šolsko leto pa se zaključi 31. avgusta.

Vzgojno izobraževalno delo po obveznem predmetniku osnovna šola izvaja v dveh ocenjevalnih obdobjih:

  1. 27. januarja je zaključek 1. ocenjevalnega obdobja,
  2. 23. junija je zaključek drugega ocenjevalnega obdobja, razen za učence devetega razreda, za katere traja ocenjevalno obdobje do 15. junija.

Učenci opravljajo razredne, predmetne in popravne izpite v desetih delovnih dneh po zaključku pouka in v desetih dneh pred začetkom novega šolskega leta.

PRAZNIKI, POČITNICE, PROSTI DNEVI TER DRUGI POMEMBNI DATUMI V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

Datum   Aktivnosti
1. september pouk začetek pouka
 31. okt. – 4. nov. počitnice jesenske počitnice
31. oktober praznik dan reformacije
1. november praznik dan spomina na mrtve
18. november pouk tradicionalni slovenski zajtrk
23. december pouk pouk in proslava pred dnevom samostojnosti in  enotnosti
25. december praznik božič
26. december praznik dan samostojnosti in enotnosti
26. dec. – 2. jan. počitnice novoletne počitnice
1.    in  2.  januar praznik novo leto
27. januar pouk zaključek I. ocenjevalnega obdobja
8. februar praznik Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
6. – 10. februar počitnice zimske počitnice
17. in 18. februar pouk informativna dneva za vpis v srednje šole
10. april praznik velikonočni ponedeljek
27. april praznik dan upora proti okupatorju
26. apr. – 1. maj počitnice prvomajske počitnice
1. in 2. maj praznik praznik dela
15. junij pouk zaključek pouka za 9. razred, razdelitev spričeval in obvestil
23. junij pouk pouk in proslava pred dnevom državnosti, zaključek pouka za 1. – 8. razrede, razdelitev spričeval in obvestil
25. junij praznik dan državnosti
26. junij – 31. avgust počitnice poletne počitnice
Dostopnost