Fizioterapija

Učenci imajo na šoli možnost dodatnih obravnav, tako se lahko kljub različnim težavam optimalno razvijajo. Fizioterapija pri otroku s posebnimi potrebami izhaja iz njegovih individualnih potreb in temelji na celostnem pristopu. Fizioterapevt upošteva otrokov čutno – gibalni, kognitivni in socialni razvoj. Namen fizioterapije je izboljšanje in/ali ohranjanje gibalnih sposobnosti otrok ter odpravljanje težav na kostno-mišičnem, živčnem in respiratornem sistemu. Fizioterapevtka otroka vodi in usmeri skoti njegov čutno-gibalni razvoj, da doseže najvišjo stopnjo samostojnosti v gibanju ob čim manjšem vplivu patološke nevrološke simptomatike.  Hkrati pomeni dodatno možnost gibanja za otroke in pomaga preprečevati sekundarno pojavljanje in naraščanje okvar. Poudarek je na kakovosti gibanja in prenosu le tega v funkcijo. Razvojno fizioterapijo izvajata diplomirani fizioterapevtki s specialnimi znanji razvojno nevrološke obravnave Tina Kralj in Barbara Dobravec.

Urnik fizioterapije

Fizioterapevtka Barbara Dobravec
Torek, med 7.00 in 13.00 uro ter po predhodnem dogovoru.
Fizioterapevtka Tina Kralj Četrtek, med 7.00 in 13.00 uro ter po predhodnem dogovoru.

 

Fizioterapevtki sta po predhodnem dogovoru izmenično prisotni tudi ob petkih med 7.00 in 13.00.

Dostopnost