Interesne in nadstandardne dejavnosti v PPVI

Interesne in nadstandardne dejavnosti

NAZIV DEJAVNSOTI MENTOR DAN URA
S knjigo v svet (bralna značka) Anka K. Dermastija četrtek 7.10-7.55
Plezanje PPVI N. Korat, M. Krt torek 7.10-7.55
Plesno izražanje Ana Petač četrtek 14.05-14.55
Pravljični krožek Jera Lavrič torek 14.05-14.55
Glasbena urica 1 Maja Gnidovec ponedeljek 7.10-7.55
Glasbena urica 2 Klara Ravnik torek 14.05-14.50
Terapevtsko plavanje N. Sever, U. Nosan naknadno naknadno
Slaščičarski krožek Katja Strajnar ponedeljek 14.05-14.50
Mladi ustvarjalci Ajda Lalić četrtek 14.05-14.50
Družabne igre Dunja Petrič ponedeljek 14.05-14.55
Računalniški krožek 1 Klara Ravnik petek 7.10-7.55
Računalniški krožek 2 Nina Burja petek 7.10-7.55
Branje z lutko Maja Vode sreda 14.05-14.50
Spretni prstki Sabina Kordič torek 7.10-7.55
Igre z žogo Maja Gnidovec sreda 7.10-7.55
Badminton Klara Ravnik ponedeljek 7.10-7.55
Plesne urice Urša Kavčič torek 13.20-14.50
MATP U. Nosan, U. Kavčič petek 14.05-14.55

NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI

DEJAVNOST

NOSILEC DEJAVNOSTI 2023/24

Plamenček- vsakoletno tematsko glasilo

Klara Ravnik, Ana Petač

Hipoterapija

Nina Sever

Terapevtsko plavanje

Nina Sever, Urška Nosan

Zgodnje učenje tujega jezika- angleščina

Filip Vurnik

Skupina za starše RO

Manja M. Bogovič, Nina Sever

Skupina za starše PPVI, NIS

Manja M. Bogovič, Katja Strajnar

Šolski eko vrt

Marta Krt, Urška Nosan

Promocijske dejavnosti

Ajda Lalić

Počitniško varstvo

Jelka Rojc

Aktivnosti z živalmi – Ambasadorji nasmeha

Anja Oršič

Priprava na plavalno tekmovanje

Vanda Trobevšek, Anže Vrh

Učna pomoč

Petra Šobot

 

Razvojni vrtec pri OŠ Roje

Prilagojeni program z NIS

Posebni program VIZ

Dostopnost