Knjižnica

DELOVANJE ŠOLSKE KNJIŽNICE

Za raziskovanje, učenje ali le pobeg v svet domišljije, je učencem na voljo knjižnica OŠ Roje. Ponuja pester nabor leposlovja za otroke in mladino, strokovnega gradiva, slikanic, revij, CD-jev in DVD-jev. Tekom leta učenci tudi med poukom obiščejo knjižnico za razširjanje knjižnično informacijskih znanj. Pomembno vlogo ima za učence, ki opravljajo bralno značko, saj le-ta mnoge pritegne vsako šolsko leto. Izposoja gradiva bo potekala po urniku izposoje. 

UČBENIŠKI SKLAD

Vsako leto učbeniški sklad OŠ Roje učencem omogoča brezplačno izposojo učbenikov. Uporabljajo ga vsi učenci šole, saj jim omogoča delo pri pouku in tudi samostojno učenje. V učbeniški sklad niso vključeni delovni zvezki in zvezki, namenjeni pisnim izdelkom otrok. Delovne zvezke starši/rejniki kupijo sami pri ponudniku, ki ga izberejo in je neodvisen od šole.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (dalje MIZŠ), bo tudi v šolskem letu 2023/2024 krilo stroške izposojevalnine in tako zagotovilo brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniških skladov za učenke in učence v vseh razredih osnovne šole. 

Da bi zagotovili primerno učno gradivo v vseh razredih osnovne šole na Zavodu RS za šolstvo in šport ter MIZŠ nadaljujejo s pripravo učnih gradiv za programe z nižjim izobrazbenim standardom. Na ta način so zagotovljeni novi učbeniki, ki učencem olajšajo učenje in razumevanje učne snovi. Vodja učbeniškega sklada je Anka K. Dermastija.

Navodila za izposojo učbenikov:

  • učenci učbenike dobijo prvi teden v septembru 2023,
  • med šolskim letom učbenike uporabljajo in zanje skrbijo,
  • ob izteku šolskega leta učenci učbenike nepoškodovane vrnejo šoli,
  • v primeru, da je učbenik uničen ali pa ga učenec ne vrne, bo poravnal znesek določen po Pravilniku o učbeniških skladih.

BRALNA ZNAČKA

Knjižničarka je v sodelovanju z razredničarkami pripravila priporočilni seznam za bralno značko. Vabljeni, da pobrskate po njem.

Dostopnost