Osnovna šola Roje je bila uspešna na razpisu projekta Erasmus+ KA210 (financiran s strani EU). Tim strokovnih delavcev je načrtoval mednarodni projekt  “Z melodijo do inkluzije – glasba, medij vključevanja otrok s posebnimi potrebami (MUSInC). Projekt bo potekal od 1. 3. 2022 do 1. 3. 2023 (eno leto).

Cilj projekta je omogočiti otrokom s posebnimi potrebami dostop do glasbenih izkušenj, znanj in kulturne sfere, do katere sicer nimajo dostopa zaradi svojih primanjkljajev in omejitev, bodisi fizičnih bodisi socialno-ekonomskega stanja družine. Odpiranje poti v sistem glasbenega izobraževanja daje učencem s posebnimi potrebami možnost razvoja glasbenih potencialov ter pridobivanja glasbenih spretnosti in znanj enakovredno ostalim učencem – glasbeno nadarjene otroke s posebnimi potrebami v Sloveniji namreč redko srečujemo v glasbenih šolah.

Učenje glasbe igra pomembno vlogo v čustvenem in celostnem oblikovanju sistema čutil, koordinacije sluha, tipa in giba in v razvijanju ustvarjalnih potencialov. Glasbeni pouk pospešuje tudi ohranjanje fizičnega in psihičnega zdravja, izpolnjuje človekovo željo po igri in komunikaciji ter utrjuje občutek po pomembnosti. Hkrati se z vedenjem o pevski vlogi glasu in z igranjem na inštrumente stopnjuje razumevanje glasbe in ljubezen do nje.

V projektu Osnovna šola Roje sodeluje z Osnovno šolo Nad lipom, iz Hrvaške. Skupno devet strokovnih delavcev bo oblikovalo program in vsebine, pri čemer bo glavna aktivnost organiziranje glasbenih delavnic, na katerih bodo sodelovali otroci s posebnimi potrebami in znani glasbeniki/glasbenice.

OŠ Roje bo skupno izvedla 10 delavnic (pet na lokaciji šole, pet v Klubu Blunout) ter zaključni koncert v Špas teatru Mengeš. Glasbeni strokovnjaki in strokovnjakinje bodo preživeli kvaliteten ustvarjalen čas z našimi otroki ter imeli priložnost vpogleda v njihov svet in funkcioniranje, našim učencem pa bo druženje prineslo ogromno veselja, inkluzivnosti, glasbenega znanja in motivacije ter jim pomagalo razvijati trajen, pozitiven odnos do glasbe.

“Glasba je najbolj priljubljen jezik na svetu.” – Psy

Zelo se veselimo projekta in njegovih rezultatov, še posebej tistih v obliki otroških nasmehov. Sproti vas bomo obveščali o vseh dogajanjih (tako na šolski spletni strani kot tudi Facebook strani projekta) – lepo vabljeni, da nas spremljate! 

Koordinatorka projekta, Anja Oršič

Avtor vseh fotografij v sklopu projekta MUSInc Je Jure Ogrin

 

Kupili smo glasbila: https://www.roje.si/2023/05/02/nakup-novih-glasbil/ 

Nastopili smo na Akademiji za glasbo UL: https://www.roje.si/2023/04/29/nastopili-smo-na-akademiji-za-glasbo/ 

Zaključek projekta, rezultati: https://www.roje.si/2023/04/29/zakljucek-projekta-rezultati/ 

 

UTRINKI IZ DELAVNIC:

Prva glasbena delavnica: https://www.roje.si/2023/05/02/prva-glasbena-delavnica-projekta-musinc/ 

Druga glasbena delavnica: https://www.roje.si/2023/05/02/druga-glasbena-delavnica-projekta-musinc/ 

Tretja glasbena delavnica: https://www.roje.si/2023/05/02/tretja-glasbena-delavnica-projekta-musinc/ 

Četrta glasbena delavnica: https://www.roje.si/2023/05/02/cetrta-delavnica-projektamusinc/ 

Peta glasbena delavnica: https://www.roje.si/2023/04/29/peta-glasbena-delavnica-projekta-musinc/ 

Šesta glasbena delavnica: https://www.roje.si/2023/04/29/sesta-glasbena-delavnica-projekta-musinc/ 

Sedma glasbena delavnica: https://www.roje.si/2023/04/29/sedma-glasbena-delavnica-projekta-musinc/ 

Osma glasbena delavnica: https://www.roje.si/2023/04/29/osma-glasbena-delavnica-projekta-musinc/ 

Deveta glasbena delavnica: https://www.roje.si/2023/04/29/deveta-glasbena-delavnica-projekta-musinc/ 

Deseta glasbena delavnica: https://www.roje.si/2023/04/29/deseta-glasbena-delavnica-projekta-musinc/ 

Zaključna prireditev/koncert v Špas teatru: https://www.roje.si/2023/04/29/zakljucna-prireditev-projekta-musinc/

 

Avtor fotografij v sklopu projekta je Jure Ogrin.