Šolska svetovalna služba

Delovanje svetovalne službe je vpeto v vse oblike dela in življenja na šoli. Svetovalna delavka Manja Mesar Bogovič nudi učencem pomoč pri čustvenih težavah, jih vodi k odpravljanju vedenjsko nesprejemljivih oblik obnašanja, sodeluje pa tudi v preventivnem in kurativnem delu s celotno skupino. Svetuje in pomaga staršem in rejnikom.

V okviru delovnih nalog nudi poklicno svetovanje, sodeluje pri razreševanju socialno ekonomskih stisk, pomaga pri delu z novinci, sodeluje pa tudi pri strokovnih timih ter individualiziranih načrtovanjih za posamezne učence.

 

PSIHOLOGINJA

manja-svetovalna

Manja Mesar Bogovič se ukvarja s psihološko diagnostiko otrok ter preventivnim in razvojnim delom z otroki. Že več let v sodelovanju z vzgojiteljico v razvojnem oddelku OŠ Roje vodi samopomočno skupino za starše. Gre za drugačno obliko sodelovanja s starši, kjer ti občutijo olajšanje ob verbalizaciji svojih stisk, občutijo sprejetost s strani drugih staršev in ob tem, ko lahko s svojimi nasveti in podporo pomagajo drugim, krepijo svojo starševsko vlogo.

Psihologinja vodi tudi botrstvo za nove učence.

Urnik svetovalne in strokovne službe
Psihologinja Manja Mesar Bogovič Vsak dan od 8.15 do 14.30 (torek od 8.00 do 16.00)

 

SOCIALNA PEDAGOGINJA

Program in delo šolske svetovalne službe je usmerjeno v področja in naloge, kot so delo z učenci, preventivne aktivnosti, socialno delo in pomoč družinam, šolsko delo, poklicno svetovanje, delo s starši, sodelovanje z institucijami ter izobraževanje in druge aktivnosti.

Socialna pedagoginja Anja Oršič se na vsa ta področja dela vključuje z osnovno predpostavko, da je za kakršnokoli spremembo/pomoč ključen odnos in aktivnost udeleženih. Preko vsakodnevnih priložnosti se povezuje z učenci, starši in učitelji ter s socialno-pedagoškimi kompetencami stremi k opolnomočenju vseh posameznikov vključenih v vzgojno-izobraževalni program.

Socialna pedagoginja je tudi vodja šolske skupnosti ter refleksivne medvrstniške skupine za dekleta in fante.

Urnik svetovalne in strokovne službe
Socialna pedagoginja Anja Oršič
 Vsak dan od 7.00 do 13.30

 

(Skupno 316 obiskov, današnjih obiskov 1)