IME IN PRIIMEK STROKOVNO DELO IN ZADOLŽITVE RAZREDNIŠTVO e-poštni naslov
Nina Sever dnevno varstvo, vzgoja in izobraževanje predšolski oddelek prilagojenega programa nina.sever1@guest.arnes.si
Lucija Kodrca posebni VIZ program, mobilna služba I. a PPVI lucija.kodrca@guest.arnes.si
Urša Kavčič posebni VIZ program I./II. b PPVI ursa.kavcic@guest.arnes.si
Ajda Lalić posebni VIZ program II./III. a PPVI ajda.lalic@guest.arnes.si
Klara Ravnik posebni VIZ program III. b PPVI klara.ravnik@guest.arnes.si
Ida Zupanc posebni VIZ program IV./V. a PPVI ida.zupanc@guest.arnes.si
Marta Krt posebni VIZ program V. b PPVI marta.krt@guest.arnes.si
Tjaša Vevoda posebni VIZ program VI. a PPVI tjasa.vevoda@guest.arnes.si
Polona Pirš* posebni VIZ program polona.pirs@guest.arnes.si
Urška Nosan posebni VIZ program VI. b PPVI urska.nosan@guest.arnes.si
Martina Volčini razredna stopnja 1./2. r PPNIS martina.volcini@guest.arnes.si
Tjaša Ložak razredna stopnja – drugi učitelj, svetovalna delavka 1./2. r PPNIS tjasa.kovac6@guest.arnes.si
Mirjam Šuštar Peterka* razredna stopnja drugi učitelj 1./2. r PPNIS mirjam.sustar-peterka@guest.arnes.si
Nena Tomelj Bobnar razredna stopnja 3. r PPNIS nena.tomelj-bobnar@guest.arnes.si
Tadeja Levičnik razredna stopnja 4. r PPNIS tadeja.levicnik@guest.arnes.si
Petra Bogataj Ivančič razredna 5. r PPNIS petra.bogataj-ivancic@guest.arnes.si
Katarina Bogataj predmetna 6. b r PPNIS katarina.bogataj@guest.arnes.si
Nada Grčar predmetna stopnja 6. a r PPNIS nada.grcar@guest.arnes.si
Bernarda Rozman predmetna stopnja 7. b r PPNIS bernarda.rozman2@guest.arnes.si
Meta Plaznik predmetna stopnja 7./8. a r PPNIS meta.plaznik1@guest.arnes.si
Eva Hočevar pomočnica ravnateljice, predmetna stopnja / eva.hocevar1@guest.arnes.si
Natalija Kujavec* predmetna stopnja / natalija.kujavec@guest.arnes.si
Lara Zalokar* predmetna stopnja / lara.zalokar@guest.arnes.si
Vanda Trobevšek predmetna stopnja 9. a r PPNIS vanda.trobevsek@guest.arnes.si
Marko Reich predmetna stopnja 9. b r PPNIS marko.reich@guest.arnes.si
Meta Košir tehnika in tehnologija, delovna vzgoja / meta.kosir@guest.arnes.si
Slavko Lenaršič tehnika in tehnologija, delovna vzgoja / slavko.lenarsic@guest.arnes.si
Katja Strajnar gospodinjstvo, delovna vzgoja / katja.strajnar@guest.arnes.si
Maja Mejač predmetni učitelj / maja.mejac@guest.arnes.si
Meta Marolt likovna umetnost / meta.marolt@guest.arnes.si
Anže Vrh šport / anze.vrh1@guest.arnes.si
Petra Šobot gospodinjstvo, delovna vzgoja / petra.sobot@guest.arnes.si
Maja Gnidovec OPB 1 / maja.gnidovec@guest.arnes.si
Andreja Antolin OPB 2, MOB / andreja.antolin1@guest.arnes.si
Nina Banovec OPB 3,  MOB / nina.banovec@guest.arnes.si
Filip Vurnik OPB 4, TIT, DV, LVZ / filip.vurnik@guest.arnes.si
Lea Jaklič OPB 5 / lea.jaklic@guest.arnes.si
Tim Potisk OPB 6 /
Nina Burja OPB 7, MOB / nina.burja2@guest.arnes.si
Andreja Škrlj ravnateljica, TJA / andreja.skrlj@guest.arnes.si
Jelka Rojc pomočnica ravnateljice, PPVI / jelka.rojc@guest.arnes.si
Manja Mesar Bogovič svetovalno delo – psihologinja / manja.mesar@guest.arnes.si
Anja Oršič svetovalno delo – socialna pedagoginja, MOB, OPB 4 / anja.orsic@guest.arnes.si
Nika Jenko* svetovalno delo – specialna pedagoginja / nika.jenko@guest.arnes.si
Špela Kastelic logopedinja, MOB / spela.novak1@guest.arnes.si
Maja Vode knjižničarka, mobilna služba / maja.vode@guest.arnes.si
Andreja Čimžar mobilna služba / andreja.cimzar@guest.arnes.si
Darja Gruden mobilna služba / darja.gruden@guest.arnes.si
Anka Kunaver Dermastija mobilna služba / anka.kunaver-dermastija@guest.arnes.si
Ana Kepec  mobilna služba / ana.kepec1@guest.arnes.si
Ana Kodba mobilna služba / ana.kodba@guest.arnes.si
Dunja Petrič mobilna služba / dunja.petric@guest.arnes.si
Tjaša Jereb mobilna služba / tjasa.jereb3@guest.arnes.si
Nina Lamberšek mobilna služba / nina.lambersek@guest.arnes.si
Jerica Bukor mobilna služba / jerica.bukor@guest.arnes.si
Jera Lavrič mobilna služba / jera.lavric@guest.arnes.si
Ana Petač mobilna služba / ana.petac@guest.arnes.si
Maruša Loboda mobilna služba / marusa.loboda@guest.arnes.si

 

* trenutno odsoten strokovni delavec

 

IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO
Brigita Senožetnik Slapnik tajnica VIZ
Računovodski servis IPSE d.o.o. računovodstvo
Mateja Urankar Kočar pomočnica vzgojiteljice
Veronika Bergant administratorka, varuhinja
Natalija Korat varuhinja
Edita Stegnar Dodič varuhinja
Sabina Kordić varuhinja
Lea Vidmar* varuhinja
Maja Lozar Sivec varuhinja
Primož Romšak varuh
Nuša Šenk varuhinja
Sandra Mrak Rozman varuhinja
Adrijana Šesek varuhinja
Vesna Radanović varuhinja
Mateja Jeretina spremljevalka
Petra Zadnikar spremljevalka
Jerica Lebar spremljevalka
Alenka Kovač spremljevalka
Irena Pungerčar spremljevalka
Peter Ranković računalniško – informacijske dejavnosti
Tomaž Žargi hišnik in šofer
Jožef Krt hišnik
Urša Jezernik kuharica
Klavdija Hribar snažilka, pomoč v kuhinji
Milica Dečman snažilka
Mojca Hribar snažilka