V juniju smo se, v okviru tehniškega dne, z učenci tretje triade odpravili v čistilno napravo Domžale – Kamnik. V čistilni napravi nas je sprejel g. Matej Černivec in nam predstavil delovanje čistilne naprave. Povedel nas je na ogled posameznih segmentov očiščevanja odpadnih voda. Podrobno nam je predstavila potek odstranjevanja trdih delcev različnih velikosti, odstranjevanje olj, usedanje blata, zgoščevanje blata, fermentacijo blata ter samo proizvodnjo elektrike iz nastalega plina (metana) pri fermentaciji. Ogledali smo si tudi izliv očiščenih voda v Kamniško Bistrico. Ocenjujem, da je bil tehniški dan zelo poučen za naše učence in ga priporočam tudi v bodoče.

Dostopnost