Danes sta strokovni delavki iz Centra za socialno delo Domžale* izvedli delavnico za učence tretje triade NIS o mladoletnem prestopništvu. Namen predavanja je bil spodbujanje učencev k sprejemanju konstruktivnih odločitev v življenju, razvijanje kritičnega mišljenja ter ozaveščanje, da imajo dejanja posledice. Vsebina je bila koristna, saj so učenci pridobili veliko novega znanja o pomenu regulacije (rizičnega) vedenja ter usmeritve za iskanje pomoči. Izvajalki sta s svojim strokovnim in osebnim pristopom spodbujali razvoj veščin, ključnih za oblikovanje pozitivnih in odgovornih odločitev v življenju. Hvala ge. Katji in ge. Mateji za pripravljenost ter odlično izvedeno delavnico.

*Centri za socialno delo (CSD) so osrednja strokovna institucija na področju socialnega varstva. Strokovni delavci na CSD-jih zagotavljajo različne oblike pomoči vsakomur, ki se znajde v življenjski stiski in potrebuje strokovno pomoč. Nam najbližji je Center za socialno delo Domžale, s strokovnimi delavci Centra že več let redno in uspešno sodelujemo.

Dostopnost