Spoštovani starši/rejniki!

Medvrstniško nasilje je pomembna tema, o kateri bi se morali čim večkrat pogovarjati s svojimi otroki, z učenci in z odraslimi. 
Ničelna toleranca do nasilja bi morala biti vsem na prvem mestu.

Novice o dogodkih, kot je streljanje v šoli, nas lahko vznemirijo in pretresejo. Odrasli in otroci lahko ob tem doživljamo preplet 
različnih čustev, kot so strah, žalost, jeza, občutki nemoči ipd. Ko izvemo za takšne dogodke, običajno poskušamo razumeti, zakaj 
se takšni dogodki zgodijo, razmišljamo lahko, ali se lahko kaj takega zgodi tudi v naši bližini. Lahko se tudi (nekoliko) zamaje 
naš občutek varnosti. Pomembno je, da se z otroki pogovorimo o tem, kar se dogaja, saj si otroci sicer situacijo interpretirajo 
sami na podlagi omejene količine informacij, ki jih imajo na voljo ter na podlagi njihove domišljije ali pogovorov z vrstniki.

V šoli se trudimo, da na tem področju delujemo predvsem preventivno. Tudi Vam prilagamo nekaj koristnih povezav, gradiv in napotkov:

Kako govoriti z otroki o dogodkih, kot je streljanje v šoli?
--> https://www.programneon.eu/kako-govoriti-z-otroki-o-dogodkih-kot-je-streljanje-v-soli/

Kako lahko starši pomagate svojim otrokom pri uravnavanju čustev?
--> https://www.programneon.eu/kako-lahko-starsi-pomagamo-svojim-otrokom-pri-uravnavanju-custev/

Se pri vas doma pogovarjate o čustvih?
--> http://www.programneon.eu/se-pri-vas-doma-pogovarjate-o-custvih/
Ostala gradiva:
- http://www.programneon.eu/gradiva/ 
- https://unicef.si/wp-content/uploads/2023/05/UNICEF_Prirocnik-za-starse_POVEJ-spregovorimo-o-nasilju-med-otroki-1.pdf 
- https://www.policija.si/svetujemo-ozavescamo/policija-za-otroke-najstnike/nasilje-med-vrstniki/427-nasilje-nad-vrstniki 

Zgibanka:

 
Dostopnost