Danes smo v šoli dan posvetili tematiki (ne)nasilja, strpnosti, medsebojnega razumevanja in spoštovanja. V vseh razredih smo izvajali preventivne delavnice, aktivnosti in pogovore. Učenci in učenke so ustvarili tudi plakate, ki smo jih izobesili po šolskih prostorih, da nas vsakodnevno spomnijo na to, da imamo do nasilja ničelno toleranco.

Primarna preventiva je eden ključnih dejavnikov za zaščito otrok, mladostnic in mladostnikov pred različnimi oblikami nasilja in zlorab.

 

 

 

 

Dostopnost